reverse-image-search-copyright-infringementsTekijänoikeustrolli on taho, joka yrittää hyötyä jonkin maan tekijänoikeuslain suomista mahdollisuuksista rahastaa kuluttajia, jotka ovat erehtyneet jakamaan jotain lataamaansa tekijänoikeudella suojattua materiaalia. Tämä käytäntö on yleistynyt valitettavan paljon viime vuosien aikana ja sitä harjoittavat tahot ovat saaneet kyseenalaisen maineen, koska heidän vaatimansa summat eivät ole missään suhteessa vahingon oikeaan määrään ja heidän käyttämänsä metodit ovat usein hyvinkin kyseenalaisia.

Miten tekijänoikeustrollit toimivat?

Useissa tapauksissa kuluttaja saa kirjeen lakiasiaintoimistolta, joka ilmoittaa edustavansa jonkin tuotteen tekijänoikeuksien haltijaa. Kirjeessä todetaan, että valvomalla verkkoliikennettä tekijänoikeuksilla suojatun materiaalin jakamisen osalta on saatu todisteet siitä, että kyseinen kuluttaja on jakanut teosta internetin välityksellä.

Asianajajat saavat hankittua oikeuden määräyksellä näitä tietoja internetpalveluntarjoajilta, kun heillä on hyvä syy epäillä jostain ip-osoitteesta jaetun tekijänoikeuksilla suojattua materiaalia. Tämän jälkeen he lähettävät kirjeitä, joissa he tarjoavat mahdollisuutta välttää oikeustoimet maksamalla tietty summa, jota vastaan tekijänoikeuksien haltija suostuu olemaan nostamatta oikeusjuttua.

Useissa tapauksissa kirjeet ovat menneet väärille henkilöille, koska ip-osoitteet vaihtuvat ja välillä useat laitteet voivat olla saman ip-osoitteen takana. Tästä syystä onkin hyvin vaikeaa todistaa vaikkapa langattomassa verkossa, kuka on kyseisen jaon takana.

Moni kuluttaja maksaa pelon vuoksi

Monet kuluttajat kuitenkin maksavat, koska he pelkäävät mahdollisia oikeustoimia ja niistä aiheutuvia kuluja. Tästä syystä tekijänoikeustrollauksesta on tullut kannattava bisnes sitä harrastaville, koska jos he lähettävät tuhansia kirjeitä, niin aina löytyy muutama henkilö, jotka kiltisti maksavat välttääkseen oikeustoimet.

Monet suosittelevatkin, että näihin kirjeisiin ei kannata reagoida millään tavalla, sillä hyvin harvaa tällaista juttua on viety eteenpäin oikeuteen, koska kirjeen lähettänyt taho kyllä tietää, kuinka hankala asia on todistaa aukottomasti. Näin menetellessä ei ainakaan tule antaneeksi näille tahoille signaalia siitä, että on valmis maksamaan, koska siinä tapauksessa kirjeitä saattaa tulla lisää – hyvin harva on nimittäin jakanut lataamaansa materiaalia vain kerran.

Lainsäätäjät pyrkivät puuttumaan tilanteeseen

Lainsäätäjät ovat myös heräämässä tähän ongelmaan ja siihen ollaan ilmeisesti puuttumassa. Vaikka tekijänoikeustrollit toimivatkin lakien puitteissa, moni pitää heidän toimintatapaansa moraalittomana ja tätä kautta he myös aiheuttavat pr-ongelmia niille tahoille, joiden tekijänoikeuksia he väittävät valvovansa.