full_6_ebb86555b794b90668eb54786402404aTällä sivulla tutustutaan niihin periaatteisiin, joiden nojalla tekijänoikeuksilla suojattua materiaalia saa käyttää omissa teoksissa. Tiedätkö esimerkiksi mitä tarkoitetaan sitaattioikeudella? Ellet tiedä, jatka ihmeessä lukemista.

Sitaattioikeus

Suomen tekijänoikeuslainsäädäntö mahdollistaa julkaistun teoksen siteeraamisen omassa teoksessa hyvää tapaa noudattaen. Hyvällä tavalla tässä tilanteessa tarkoitetaan sitä, että siteerauksen lähde tulee ilmoittaa joko heti tekstin jälkeen tai muussa sopivassa kohdassa. Sitaatti on myös erotettava selkeästi muusta tekstistä, jotta lukija tajuaa kyseessä olevan sitaatti. Teksteillä tulisi myös olla asiallinen yhteys, eli niissä tulisi olla jonkinlainen yhteys käsiteltävien asioiden kanssa.

Sitaatin laajudesta ei ole erikseen säädetty mitään varsinaista, vaan siteerata saa tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa. Näin ollen hyväksyttävissä oleva määrä on aina ratkaistava tapauskohtaisesti – aikaisemmin mainittu hyvän tavan mukaisesti toimiminen pätee myös tähän kohtaan lakia, mutta määritelmänähän se on hieman epäselvä.

Lisensointi

Monen kaltaista tekijänoikeuksilla suojattua materiaalia on mahdollista hyödyntää omissa teoksissaan lisensoimalla sitä omaan käyttöönsä. Näissä tilanteissa teoksen käytöstä maksetaan joko kertakorvaus ja mahdollisia rojalteja, pelkästään kertakorvaus tai pelkästään rojalteja. Tekijä määrittää hinnan millä hänen teostaan saa käyttää toisissa teoksissa ja usein lisensoinnissa myös määritellään esimerkiksi minkälaisissa yhteyksissä teoksen saa julkaista. Lisenssisopimuksessa on yleensä myös määritelty millaiseen julkaisuun sillä voidaan toista teosta käyttää, esimerkiksi televisiotuotantoon tai musiikkikappaleeseen.

Sämplääminen

Monissa musiikkiteoksissa saatetaan sämplätä toista musiikkiteosta, eli äänittää siitä palanen ja toistaa se toisessa musiikkiteoksessa. Tämä on erittäin suosittua erityisesti hip hop -musiikissa. Näissä tilanteissa alkuperäisen teoksen oikeuksien omistajalla on oikeus kieltää teoksensa käyttö toisessa teoksessa. Joissain tilanteissa näin myös käy.

Prosessia, jossa alkuperäisen teoksen oikeuksien omistajalta tarkistetaan saako hänen teostaan käyttää uudessa teoksessa, kutsutaan clearaamiseksi tai samplejen clearaamiseksi. Jos alkuperäisteoksen oikeuksien omistajalta saadaan lupa käyttää samplea, hän saa oman osuutensa kappaleen tekijänoikeuskorvauksista. Tällä tavalla monet vanhojen äänitteiden tekijät ovatkin saaneet lisää tuloja, samoin vanhan teoksen päätyminen uudelle hittilevylle voi nostaa vanhan levyn myyntimääriä huomattavastikin. Tästä syystä kaikki oikeuksien haltijat eivät kiellä teostensa käyttöä samplena. Jotkut taas eivät pidä tästä käytännöstä ja kieltävät systemaattisesti teostensa käytön sampleina, jolloin lisensointisopimusta ei synny. Jos samplea käytetään, vaikkei sille ole lupaa, voidaan pahimmassa tapauksessa joutua vetämään kappale markkinoilta ja tuhoamaan kaikki siitä tehdyt fyysiset kopiot.